Sharing economy czyli ekonomia współdzielenia, to trend, który coraz bardziej zadomawia się we współczesnej gospodarce. Od niedawna również w sektorze B2B. Przedstawiam Referral – aplikację, dzięki której pożyczanie pomiędzy firmami jest łatwiejsze!

Bariery współdzielenia w B2B

Współdzielenie w sektorze B2C i B2B różni się kilkoma szczegółami, które mogą tłumaczyć, czemu to drugie nie jest takie popularne. Pierwsze, to podejście kulturowe lub mentalne obecne wśród przedsiębiorców. Przedsiębiorstwa są stworzone po to, by z innymi konkurować, a niekoniecznie współpracować. Relacje pomiędzy nimi są czysto transakcyjne, a posiadanie więcej lepszych zasobów jest przewagą konkurencyjną nad innymi i bywa kluczowe dla odniesienia sukcesu. Dzielenie się nimi jest więc nienaturalne, nawet jeśli są z tego korzyści.

Druga sprawa, to środowisko prawne. Ekonomia współdzielenia bywa zwana „nową ekonomią” i rzeczywiście – większość serwisów B2C działa w „szarej strefie” – relacje pomiędzy dzielącymi się zasobami nie są do końca uregulowane, bywa wiele sytuacji, gdzie prawnie trzeba się odwoływać do interpretacji prawnych lub uregulowań zwyczajowych. Sektor B2B nie może pozwolić sobie na taką niepewność – nawet jeśli jest ona pozorna.
Trzecia bariera to temat spodziewanej jakości usługi w świadczonym modelu współdzielenia. Złe decyzje w sektorze B2B mogą mieć większe konsekwencje niż wybór zbyt powolnego kierowcy w BlaBlaCar lub twardego łóżka w Airbnb, przedsiębiorcy mają opory przed wyborem takich rozwiązań.

Polska odpowiedź na światowy trend

Większość powyższych barier można zlikwidować dzięki wyspecjalizowanym serwisom internetowym, które mocno ułatwiają cały proces. Na zachodzie serwisów ułatwiających dzielenie się zasobami jest na pęczki. Można dzięki nim dzielić się biurem, wynajmować jachty i jednostki pływające, wszelkie ogniwa łańcucha dostaw (łącznie z pracownikami), salki spotkaniowe czy nawet miejsce w fizycznych sklepach na potrzeby tzw. pop-upów.
W Polsce jednym z niewielu tego typu narzędzi jest aplikacja Referral. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pt. „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”.

E-usługa dostępna jest zarówno jako serwis pod adresem platforma.refferals.pl oraz aplikacja na telefony komórkowe. Pozwala na zdefiniowanie posiadanej infrastruktury (sal konferencyjnych, infrastruktury teleinformatycznej), sprzętu technicznego (maszyny, samochodów czy komputerów) lub nawet pracowników (przykładowo programistów, administratorów sieci, itp.), które nie są w pełni wykorzystywane i które mogą być użyczone innym firmom na preferencyjnych warunkach pokrywających ich koszt, w tym koszt zarządzania nimi. Usługa pozwala na określenie terminów, kiedy te zasoby są wolne oraz na ustalenie cen wraz z regułami zależnych od terminu i zapotrzebowania.
Dzięki narzędziu Referral można wyszukać i zarezerwować zasoby w swojej sieci biznesowej w sposób zautomatyzowany, bez konieczności kontaktowania się z każdym z potencjalnych partnerów osobno – system sam sprawdzi zasoby najbliższe zdefiniowanemu zapytaniu i je zaproponuje. Na koniec wygeneruje umowę w oparciu o predefiniowane wzory, co znacznie przyspieszy cały proces. Co ważne, wszystko odbywa się w ramach sieci biznesowej oraz sieci poleceń, będącej częścią e-usługi Referral, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy dany kontrahent jest godny zaufania.


>>> KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z PLATFORMĄ REFERRAL >>>