Jest nauką zaprzątającą się wyznaczaniem, budową oraz pomiarem kształtu ziemi. Efektem takiej pracy jaką jest geodezja są osiągalne dzisiaj mapy, różne dokumenty tekstowe czy również profile ziemi. Jest cząstką geografii a również kartografii. Uznawana jest za naukę techniczną. Nazwę tej dyscypliny wymyślił Arystoteles. Dzieli się na geodezję niższą oraz wyższą. Geodezja niższa są to pomiary małych powierzchni naszej idealnej planety.

Geodezja wyższa tudzież to pomiary na znaczących obszarach. Wyróżniamy także mniejsze działy tej nauki takie jak geodezja astronomiczna, teledetekcja, fotogrametria, geodezja satelitarna, geodezja gospodarcza, grawimetria geodezyjna, geodezja fizyczna, rachunek wyrównawczy, kartografia oraz topografia. Dzielą się także wedle takich kryteriów jak np. cel konstruowanych pomiarów np. pomiary komunikacyjne czy miejskie, typ pomiarów np. pomiary poziome lub pionowe, narzędzia potrzebne do pracy czyli np. pomiary stolikowe oraz metody pomiarów innymi słowy np. pomiary niwelacyjne czy także pomiary poligonowe. W jaki sposób powszechnie wiadomo wszystkim Polakom geodezja to nauka absorbująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni. Wynikiem pracy geodetów są mapy oraz dokumenty tekstowe o charakterze prawnym. Geodeta po ukończeniu studiów może śmiało uprawiać swój zawód, jakkolwiek jest zobligowany czynić pomiary wspólnie z jednostką bardziej doświadczoną – oto tani geodeta żywiec.

Nie może on wykonywać pomiarów samodzielnie. Geodezja gwarantuje nam niesłychanie właściwe i dokładne pomiary gruntów. Pracują tam osoby z niesłychanie wielkim stażem, jakie zakończyły już studia i co najmniej kilka lat pracują w zawodzie. Geodeci zobligowani są do udzielenia rad oraz zrobienia odpowiednich pomiarów. Pomiary zrobione przez geodetę będą potrzebne przy sprawach sądowych, szczególnie jeżeli chodzi o spadek. W tym wypadku wyłącznie pomiary uprawnionego geodety mogą stać się podstawą do uzyskania prawomocnego wyroku. Zatrudnienie geodety jest to jedyną prawidłową opcją w wypadku, gdy pragniemy dostać sprawiedliwy werdykt sądu.