Jeszcze kilka lat temu w Polsce studia odbywały się systemem jednolitym. Po prostu każdy, kto dostał się na wymarzony kierunek, musiał studiować na nim pięć lat. W niektórych wypadkach okres ten trwał cztery i pół roku, w innych, na przykład w wypadku studiów medycznych sześć. Mimo to w związku z ogólnie dominującym w lokalnej edukacji kierunkiem zniwelowania systemu szkolnictwa, również wyższego ze wzorcami zagranicznymi, a chociaż tymi, jakie panują w Unii Europejskiej, zadecydowano wprowadzić dwustopniowy system studiowania.

W związku z tym obecnie studenci powinny najpierw zdobyć tytuł licencjata a dopiero potem, po następnych dwóch latach studiów, magistra. W praktyce nie zmienił się w związku z tym sam okres studiowania, a jedynie zasady. Na początku zakwalifikować należy trzyletnie studia licencjackie. W tym czasie trzeba uzyskać fundamentalną wiedzę z danej dziedziny, którą potwierdza praca licencjacka czy też doktorska – tu w korekcie pomogą specjaliści z usługi korektorskie. W praktyce wielokrotnie bez ustanku wygląda to tak, że w ciągu trzyletnich studiów licencjackich komasuje się zakres materiału, może nieco okrojony, który poprzednio rozciągnięty był na pięć lat studiów magisterskich. Po trzech latach, innymi słowy sześciu semestrach nauki, studenci podchodzą także do egzaminu licencjackiego. W tym celu piszą prace oraz zdają egzamin z całego materiału, jaki w trakcie studiów licencjackich powinni sobie przyswoić.

Naturalnie studenci niejednokrotnie narzekają na taki system, albowiem wymaga od nich sporo większego wkładu pracy i zaangażowania. Należy również jednak pamiętać, że z drugiej kwestii innowacyjny system, zakładający podział okresu studiów na trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie magisterskie, daje niemało więcej możliwości niż wcześniejszy. Często okazuje się na przykład, iż po uzyskaniu tytułu licencjata z wybranego kierunku, można kontynuować naukę na pokrewnym, jednakowoż kompletnie innym kierunku. W efekcie dana postać pozyskuje wykształcenie z dwóch dyscyplin, co czyni ją znacznie bardziej atrakcyjną na rynku pracy. Naturalnie jeśli ktoś jest zainteresowany daną dziedziną, może także w dalszym ciągu ja studiować i uzyskać tytuł magistra właśnie z niej.