Z roku na rok, jakim sposobem podają dane publikowane przez Polską Izbę Turystyczną, rosną liczby wędrowców zagranicznych odwiedzających skonstruowany przez nas kraj. Świadczy to o zwiększonym zainteresowaniu wędrowców z wielu krajów nasza idealna ojczyzną, jaka przez całe lata dawnego ustroju socjalistycznego była w pewnym stopniu zamknięta przed samowładczym zwiedzaniem przez podróżników.

Zagraniczni przybysze zwiedzają różnorodne zakątki stworzonego przez nas kraju, kierowani przeróżną motywacją, niemniej jednak są miejsca, gdzie przede wszystkim wielu podróżników co roku przybywa. Do takich punktu na pierwszym miejscu wolno zaliczyć stolice Małopolski – Kraków, gdzie liczba wędrowców przybywających w ciągu roku dawno już przekroczyła milion.

Turyści zafascynowani są starym miastem, ilością kościołów oraz ślicznymi kamieniczkami. Bardzo wielu również wędrowców, zwłaszcza z Niemiec, zwiedza nasze Mazury, gdzie z roku na rok powstaje coraz więcej hoteli, portów jachtowych, proponujących usługi na najważniejszym europejskim poziomie, z drugiej zapewniającym pamiętne wrażenia w przepiekanych krajobrazach. W miarę bogacenia się pojedynczych społeczeństw, wzrasta zainteresowanie turystyką jako taką, ludzie coraz znacznie więcej pieniędzy wydają na wojaże turystyczne, spędzanie wczasów poza granicami swojego kraju, dopiero ujawniający się od pewnego czasu kryzys ekonomiczny w wielu rozwiniętych krajach świata spowodował trochę zahamowanie wojaży turystycznych.

Bardzo kultowa od kilkunastu lat jest tak nazywana turystyka tematyczna – dla entuzjastów tego typu turystyki kryzys nie jest czynnikiem osłabiającym intensywność wyjazdów – przetestuj http://ecotravel.net.pl/. Przykładem może być typ turystyki ukierunkowanej na zwiedzanie na przykład średniowiecznych zamków, fanatycy odwiedzają każdego roku, w miarę posiadanych możliwości pieniężnych, następnych szlaków obejmujących takie zamki. Niezmiernie popularne są szlak zamków położonych w dolinie Loary we Francji, szlak starych zamków położonych w południowej Anglii czy też również szlak zamków położonych w środkowej Hiszpanii. W stworzonym przez nas kraju także są tego rodzaju szlaki turystyczne, obejmujące zamki średniowieczne, czasem nawet ich ruiny, jak Szlak Orlich Gniazd, obejmujący tego typy budowle na obszarze Jury Krakowsko – Częstochowskiej.