Ogromna korporacja jest jak organizm – każdy organ i organ musi funkcjonować odpowiednio, aby całość nie zawiodła. Jeśli rozczarowałby mózg, nic już nie miałoby okazji, żeby przywrócić właściwy bieg całości przedsięwzięcia. W rzeczywistości takim mózgiem firmy jest zarząd – czy to jedno czy wieloosobowy. Tak w rzeczy samej to on korzystając z pracy reszty ciała, urealnia jego działania. Są organy, bez których organizm by nie przeżył pomimo obecności mózgu, jak na przykład płuca. W rozplanowaniu poszczególnych komórek firmy płuca wolno skonfrontować do działu księgowości, bez której całe przedsiębiorstwo szybko by przestało istnieć.

Prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, odprowadzanie podatków oraz składek do ubezpieczenia – wszystkie kwestie finansowe bezsprzecznie muszą być w jednostce gospodarczej prowadzone. Tutaj nie ma wyboru, nie ma innej opcji – tak jak funkcji płuc nie przechwycą inne organy – przetestuj certika.pl – certyfikacja ISO 9001. Istnieją naturalnie narządy, bez których ciało ma prawo funkcjonować, chociaż będzie wówczas lekko upośledzone – brak sekretarki przed gabinetem jednego z kierowników nakłada na niego samego większy zakres obowiązków, tak jak po usunięciu jednej nerki natęża się przepływ przez drugą. Organizm ludzki wobec tego wciąż żyje, lecz mózg musi bacznie obserwować poczynania jednej nerki. Takich porównań można by wymieniać dużo, niemniej jednak wystarczy zapamiętać lub ewentualnie po prostu zdać sobie sprawę z tego, iż są w ogromnych jednostkach takie komórki, jakich nie można pominąć przy jej działalności. Przyszło nam żyć w czasach, gdzie Internet dopadł już każdą dyscyplinę życia społecznego. Sprzedaż towarów każdego rodzaju, handel usługami (i to w najlepszym wykonaniu!), kursy i szkoły online, wirtualne leczenie… Ludzie coraz mniej czasu spędzają w otoczeniu drugiego człowieka, a kontakty interpersonalne ćwiczą w wirtualnym świecie. Często okazuje się, iż nawet własnego właściciela dużej korporacji nie musimy nigdy spotkać osobiście, a przez cały okres współpracy będzie z nami wyłącznie wirtualnie. Człowiek zarządzający własnym interesem przez sieć internetową musi być w gruncie rzeczy obrotny. Nie jest w końcu łatwo nadzorować podwładnych, jakich się nie widzi, a jedynie widzi się efekty ich pracy. Należy posiadać oczy dokoła głowy, pilnować nadanych terminów, a do tego konsekwentnie karać pracobiorców za nie wywiązanie się z umowy.