Rodzice na ogół chcieliby dla swoich dzieci kariery prawniczej. Ale jednocześnie w stworzonym przez nas kraju zaufanie do adwokatów bezustannie maleje. Dotyczy to również adwokatów, choć kiedyś wśród zawodów prawniczych cieszyły się najogromniejszym zaufaniem. Wypływało to z faktu, że adwokaci jednoczyli się z obrońcami opozycjonistów, co wywierało do nich sympatię. Po zmianach konstytucyjnych zauważamy to naturalnie dzięki mediom, że adwokaci bronią nie zawsze znanych osób publicznych. Prawnik wspomaga jednakże klientowi w imię prawa, według jakiego każdy ma do takiej obrony prawo, obojętnie od własnego stosunku do popełnionego przez niego czynu.

Chociaż jakikolwiek adwokat ma obowiązek przestrzegać zasad etyki adwokackiej zawartej w Kodeksie Etyki Adwokackiej, to niemniej jednak nie wystarcza, żebyśmy im ufali. Kodeks ten powiada klarownie, że stosunek kontrahenta oparty jest na zaufaniu oraz adwokat powinien zakończyć współpracę z kontrahentem jeżeli ten stracił to zaufanie. Atrakcyjne, ilu mecenasów rzeczywiście zdecyduje się to robić w takiej sytuacji? Starożytni jak mieli w tym wypadku rację. Nieznajomość prawa zwyczajnie szkodzi, bo nie jest żadnym wyjaśnieniem, kiedy popełni się czyn niedozwolony, stojący w sprzeczności z jakimś aktem prawnym. Nie sposób jednak zapoznać całego prawa obowiązującego w danym kraju. Też prawnicy specjalizują się w określonych jego dziedzinach. I tak nawet adwokat łódź koncentruje się albo na rozporządzeniach prawa karnego, lub na sprawach rozpatrywanych przez sądy rodzinne i tak dalej.

Zwykłemu człowiekowi niesłychanie łatwo wstąpić w konflikt z prawem, albowiem, jak wspomniałam, gąszcz przepisów jest w zasadzie nie do ogarnięcia. Kiedy tak właściwie już tak się zdarzy bezsprzecznie należałoby poszukać wsparcia kogoś takiego, jak adwokat. Nie tylko pomoże nam w pełni zrozumieć kłopot, w jakim się odszukaliśmy, jakkolwiek może sprawnie przeprowadzić nas przez meandry potencjalnego procesu karnego. Koszt, jaki to za sobą niesie i tak może być znacznie niższy, aniżeli bez takiego fachowego wsparcia. Adwokat ma prawo przydać się nam w najmniej wyczekiwanym momencie. Należałoby znać prawo w miarę możliwości. Jednakowoż warto także uwierzyć fachowcowi, kiedy tak właściwie już zajdzie taka potrzeba.