Sprężarka to machina cieczowa, która ukształtowana jest w celu podwyższenia ciśnienia i transportowania pewnego rodzaju cieczy zwanych ściśliwymi, którymi są gazy i pary. Dzieje się to za wsparciem wymiany energii między maszyną i cieczą, w jakiej praca wykonywana przez sprężarkę jest przenoszona na substancję, która przechodzi przez nią, zamieniając się w energię przepływową, wzrastając jej ciśnienie oraz energia kinetyczna, zmuszając ją do przepływu.

Tak samo jak to ma miejsce w pompach, sprężarka też przemieszczają ciecze, lecz w odróżnieniu od pomp, które są maszynami hydraulicznymi, sprężarki są maszynami termicznymi, ponieważ transfer ich pracy jest ściśliwy, ulega widocznej zmianie gęstości, i na ogół temperatury – wypróbuj https://shop.limak-airsuspension.pl/. W odróżnieniu od wentylatorów, jakie wprawiają w ruch gaz ściśliwy, niemniej jednak nie zwiększa jego ciśnienia, konsystencji czy też temperatury w znaczący sposób. Sprężarki są szeroko wykorzystywane w chwili obecnej w inżynierii i zapewniają styl życia, bo są istotną częścią układu chłodzenia w każdej domowej lodówce.

Najszybszym sposobem do określenia sprężarki jest za pomocą tabel oraz krzywych cech działania, które dostarcza producent, które to nie tylko przedstawiają możliwości oraz uwarunkowania oceny, jedynie zwykle podają możliwości i moc dla przeróżnych temperatur odparowania oraz skraplania. Jednakowoż wypada ogłosić, że te stanowią jedynie średnią oceny ciepłomierzem. Ostatnie badania wykazują na to jak możliwość chłodząca sprężarka podana w katalogu jest wyższa od realnej.

Dowody zostały zademonstrowane za pomocą informacji z katalogów, obliczeń, doświadczeń i istniejących pojęć między przegrzaniem użytecznym i przegrzaniem zupełnym. Przegrzanie całkowite jest złożone przez artykuł na linii ssania oraz przegrzania w parowniku, zwane przegrzaniem użytecznym. To minione przegrzanie jest jedynym, który ma wpływ na zwiększenie zdolności chłodzenia użytkowego. W dzisiejszych czasach, w praktyce międzynarodowej, uzgodnione zostały trzy rodzaje przepisów. Każde z nich są dosyć analogiczne, a różnią się podmiotami je wydającymi.