Jak nie ulega wątpliwości osoby niepełnosprawne mają nadzwyczajne trudności z poruszaniem się. Dotyczy to w równym stopniu dzieci oraz dorosłych. W następstwie tego także młodzież, jaka w jakikolwiek sposób jest upośledzona, ma uczyć się w specjalnie w tym celu przygotowywanych placówkach. Ewidentnie polskie przepisy dopuszczają możliwość edukacji w domu, jednak z punktu widzenia rozwoju emocjonalnego czy cywilnego takiego dziecka o wiele bardziej obliczone jest, żeby chociaż przez kilka godzin dziennie przebywało ono w grupie swoich rówieśników. Wielu psychologów twierdzi, że sam fakt uczęszczania do szkoły i spotykania się tam z równolatkami może pełnić funkcje rehabilitacyjne. Trzeba jednak pamiętać, że udział w zajęciach szkolnych dzieciom niepełnosprawnym należy po prostu ułatwić. A przecież na każdym kroku napotykają one na trudności, jakich same nie pokonają. Pierwszym kłopotem jest chociażby sprawa dotarcia do szkoły. Placówki dostosowane do nauczania osób niepełnosprawnych na pewno nie znajdują się na każdym osiedlu. Taka szkoła jest z reguły jedna w mieście. Skutkiem tego jej dyrekcja nieraz przymuszona jest zorganizować przewóz dzieci z domu do obiektu szkoły. W tym celu szkoła przeważnie współdziała z firmą oferującą przewóz zwierząt do Anglii.

Naturalnie wypada tutaj odnaleźć takie przedsiębiorstwo, które w swoim taborze ma pojazd zdolny do transportu osób poruszających się na przykład na wózkach. To naturalnie dzięki temu możliwe jest dowiezienie w bezpieczny i przydatny sposób niepełnosprawnych uczniów na lekcje. Naturalnie takie busy, którymi transportowane są osoby niepełnosprawne, muszą być przyzwoicie oznakowane. Powinna znajdować się na nich tabliczka informująca nie tylko o tym, że pojazdem podróżują dzieci, ale też, że są to osoby niepełnosprawne. W ten sposób inni użytkownicy ruchu drogowego będą zachowywali nadzwyczajną ostrożność na przykład podczas wymijania takiego busa, który parkuje, żeby zapewnić pasażerom opuszczenie pojazdu. A trzeba tu zaznaczyć, że przeważnie ma to miejsce tuż pod domem młodych pasażerów.