W epokach tak niełatwych dla prowadzonej przez nas kieszeni większa część z pań domu lub ich gospodarzy szuka dróg oszczędności. Nie ulega niepewności, iż poza drobnymi sposobami, jak ograniczenie eksploatacji gazu, prądu, czy choćby rozmów telefonicznych, najogromniejszą część domowego budżetu pochłania rachunek za czynsz. Okrutne realia niejednokrotnie sprawiają, iż sporo osób posiadających problemy finansowe rozpoczyna zalegać z opłatą czynszową, priorytetowo opłacając opłaty zapewniające bieżącą egzystencję. Liczą na to, iż w pewnym (lepszym dla nich) momencie uda się uporządkować zadłużenie.

Nie zdają sobie przy tym sprawy, jak trudno jest to postanowienie zrealizować, kiedy z miesiąca na miesiąc kwota narasta, aż w krótkim czasie staje całkiem poza granicami dyspozycji. Coraz to częściej rozwiązaniem dla tej sytuacji stają się kontener magazynowy. Nazwa wbrew pozorom nie dotyczy wyłącznie biur, jest ona pojmowana szerzej, jako określenie obiektu, czy raczej baraku, mogącego stanowić zaplecze również zgodnie z nazwą-firmowe bądź też zwyczajnie socjalne i mieszkalne. Kontenery to innymi słowy konstrukcje, które korporacja je produkująca dostosowuje do aktualnych pragnień i wymagań konsumenta. Pomimo, że z założenia są to pomieszczenia mające służyć prowadzonej działalności handlowej lub ewentualnie usługowej, w rzeczywistości w szeregu przypadków adaptowane są do celów lokalowych. Jest to zjawisko niesłychanie legendarne w USA, gdzie ubóstwo razem z krytycznymi warunkami do życia są na porządku dziennym. Kraj, jaki boryka się z komplikacjami pieniężnymi, gdzie szerzy się bezrobocie niestety siłą rzeczy podsuwa rezydentom takiego rodzaju rozwiązania.

W Polsce, dokładnie na Pomorzu, swego czasu głośne były projekty władz dotyczące obowiązkowych przesiedleń mieszkańców zalegających z czynszem oraz oskarżanych o dewastację. Mieli oni trafiać dokumentnie do takich oczywiście prowizorycznie dopasowanych do egzystencji kontenerów biurowych. Firmy takie bazują na bogatych rutynach cudzoziemskich partnerów, co skutkuje wysokim wzorcem świadczonych usług, solidnością budynków oraz ich właściwą jakością gatunkową. Ma to duże znaczenie, jeśli traktujemy zakup długofalowo, jako część dalekosiężnej inwestycji.