W wielu dzisiejszych państwach rozwijają się dziś wyjątkowo aktywnie partie zielone, innymi słowy proekologiczne, które jednak nie ograniczają własnych postulatów wyłącznie do wprowadzenia o wiele bardziej ekologicznej polityki energetycznej, lecz mają szerokie spojrzenie na prawa zwierzaków lub prawa budownicze a również zabierają aktywnie głos w sprawach społecznych, traktując też człowieka jako centrum własnych zainteresowań.

Chwilowo takie partie zwłaszcza odpowiednio mają się w państwach, które są świadome, liberalne i niestety również dosyć bogate, bowiem pojedyncze działania jak elektrownie wiatrowe stawiane przez gminy z pożyczonych dewiz trudno jest nazwać polityką energetyczną.

Potrzebne jest zaplanowane centralnie oraz fundowane z rozmaitych wpływowych środków przedsięwzięcie mające na celu stworzenie kompletnej sieci ekologicznych elektrowni i paralelne uświadamianie powłok społecznych o codziennych przyzwyczajeniach życiowych człowieka, które są w stanie pozytywnie przyczyniać się na środowisko oczywiste.

Bezpieczeństwo energetyczne to w minionym czasie temat niebywale wartki oraz w szerokim zakresie komentowany w najliczniejszych środkach masowego przekazu. Niestety jak nie trudno było przewidzieć w czasie kryzysu – partie mające w czasie giełdowej hossy szanse na dotarcie do szerokich warstw społecznych ze swoim proekologicznym przekazem dziś mają niebywale trudno przekonać kompletny kraj do lub ewentualnie co czy też ogromnych nakładów na poprawienie polityki oraz infrastruktury energetycznej – sprawdź żel krzemionkowy. Państwa jak Polska pod tym względem to przykre z roku na rok oddalają się od czołówki, która pragnienia wprowadzenia strategii wykorzystania zielonej energii czyli odnawialnych źródeł jak słońce czy woda albo wiatr zrozumiała już dekady temu.

Ci, jacy dzisiaj starają się przygotowywać racjonalną strategię oraz w sposób skoordynowany na masową skalę wprowadzić własny kraj na inny poziom zdają sobie sprawę z tego doskonale, jak bolesne są obliczenia finansowe. Trudno jest przetrwać krajom rozwijającym się oraz zmagającym się regularnie z rosnącym zadłużeniem – w takim razie koszty na zieloną energię są tam bagatelne.