Imponującej jakości separatory substancji ropopochodnych produkuje marka Ekoivent. Są to trwałe oraz niezawodne urządzenia, jakie sprawdzają się w licznych sytuacjach. Na przykład, w chwili oczyszczania ścieków z myjni samochodowych albo w wyczyszczeniu zaolejonych ścieków deszczowych z parkingów. Nowoczesne urządzenia przepływowe zasilone są dopływem grawitacyjnym, a jeśli jest niezbędne wypompowanie wody to buduje się pompownię z separatorem. Zasada działania separatorów substancji ropopochodnych podana jest na stronie.

Każdy wyrób taki jak separator ropopochodnych jest opisany, a kiedy kupujący chciałby zdobyć więcej wiadomości, to może kontaktować się z działem obsługi klienta. Wiodącym zadaniem separatorów jest oddzielenie substancji ropopochodnych od wody przed wpłynięciem do kanalizacji. Oczyszczanie odbywa się z zastosowaniem procesu łączenia cząstek w jedną i flotacji. W efekcie przepływania ścieków przez specjalnie dopasowane wkłady koalescencyjne drobiny olejowe połączą się w większe skupiska.

Dochodzi wtedy do flotacji substancji ropopochodnych oraz zgromadzenia się na powierzchni zwierciadła wody. Oczyszczany strumień poprzez zasyfonowany kanał wypływa z maszyny. Separatory zapobiegają zanieczyszczeniu zbiornika, gdyż po przekroczeniu podanego poziomu gęstości automatycznie zamknie się w nich odpływ nominalny. Stopień oczyszczania ścieku przy przepływie nominalnym jest zgodny z wymogami specyfikacji technicznej PN – EN 858, a także z bieżącymi przepisami prawa.

Dlatego kupujący nie muszą się przejmować i bez przeszkód mogą inwestować w takie urządzenie. Modeli separatorów jest parę, co znaczy, że zainteresowany ma możliwość wybrać ten, jaki spełnia jego wymagania powiązane z użytkowaniem. Niektóre z nich mają by – pass, co zwiększa przepustowość nominalną. Znaczy to, że w wypadku intensywnych opadów deszczu pierwsza fala wód opadowych spłukuje powierzchnie zaolejone i jest ona od razu oczyszczana w separatorze. Natomiast pozostała część wód po spiętrzeniu ukierunkowana jest wprost do odbiornika, omijając separator. Takie modele dedykowane są wyłącznie do kanalizacji opadowej.