W wyniku otyłości wynika wiele schorzeń w organizmie, jakie przyczyniają się do przeciętnej długości życia wśród otyłych. Choroby serca i układu krążenia: wieńcowa choroba serca, porażenia, nadciśnienie tętnicze, dusznica bolesna, nagła śmierć spowodowana arytmia komorową, zastoinowa niewydolność cyrkulowania, żylaki, hemoroidy, opuchniecie kostki, zakrzepica żylna. Schorzenia stawów tzn. choroba zwyrodnieniowa kolan, schorzenia stanu hormonalnego, metabolicznego, insulino- niepodległa cukrzyca młodzieżowa, podagra, innymi słowy dna moczowa, podniesioną liczba lipidów we krwi, w tym cholesterolu, głazy żółciowe. Otyłość może również doprowadzić do nowotworu. Podniesienie niebezpieczeństwa zachorowalności na raka jajników, szyjki macicy, piersi oraz śluzówki macicznej. Może także wywoływać podniesienie ryzyka komplikacji w czasie ciąży, zniżona płodność, nieharmonijne miesiączki, podniesione niebezpieczeństwo podczas zabiegów anestezjologicznych oraz operacji, bariera możliwości poruszania się, zwinności i podwyższone ryzyko wypadków, niepożądane konsekwencje psychologiczne.

W jaki sposób nadwaga oddziałuje na jakość życia?

Niektóre z problemów, które są wywołane przez otyłość są w stanie de facto znacznie pogorszyć stan zdrowia i wywoływać kalectwo, jeśli nawet jeżeli nie prowadza otwarcie do śmierci. Osoby z nadwagą częściej ubiegają się o rentę uzdrawiającą niż osoby szczupłe. Związek nadwagi z kalectwem jest wyraźniejszy u kobiet niż u mężczyzn. Osoby z umiarkowaną otyłością, częściej aniżeli osoby szczupłe mają trudności z wykonywaniem powszednich czynności, np. kapania, ubierania się, chodzenia, wchodzenia po schodach oraz funkcjonowania w społeczeństwie. Figury jakich stan zdrowia jest gorszy, mają jeszcze więcej problemów z wykonywaniem codziennych czynności oraz przyznają ze spotykają miarodajne ograniczenia także w pracy, szkole czy w domu. Otyłość oznacza nie tylko pokaźniejsze niebezpieczeństwo przedwczesnej śmierci, jakkolwiek też częstsze występowanie kilku chorób, które nie są śmiertelne, pokaźniejsze prawdopodobieństwo kalectwa oraz większą szanse niemożliwości wykonywania pewnych codziennych czynności życiowych. Zarówno długość życia jak oraz średnia długość życia są krótsze pośród ludzi otyłych.