Wielu z nas preferuje zakup wozu używanego, jednakowoż jednocześnie w trafnym stanie i o dużo tańszego aniżeli pojazd z markowego salonu. Decydując się na taką formę nabycia auta powinniśmy mieć świadomość, że nie ciąży na nas obowiązek pokrycia kosztów podatku, zaległego państwu. Wypływa to stąd, iż komis samochodowy zmuszony jest do uiszczania ryczałtu oraz jest zazwyczaj osobą fizyczną, będącą płatnikiem podatku od towaru i usług.

Chodzi tutaj o kultowy podatek VAT. Jeżeli dokonujemy zakupu auta u takiego właśnie ludzie biznesu, należy zwrócić uwagę, aby w umowie zakupu zawarta została klauzula dotycząca tego, że koszta podatku spoczywają na sprzedającym, a nie na nas, jako nabywcach. Wówczas Urząd Skarbowy nie będzie domagał się od nas wyznaczonej kwoty i będziemy mogli bez pośpiechu zarejestrować samochód na siebie. Należałoby również zwrócić uwagę na fakt, że podczas takiej transakcji uda nam się trochę zaoszczędzić, albowiem dwa procent wartości wozu pozostanie w naszej profesjonalnej i tak mocno nadszarpniętej kieszeni.

W pewnych sytuacjach zdarza się tak, że zakupiony samochód notuje się na nazwiska dwóch jego właścicieli – wypróbuj pomoc na domenie Voal-Lublin. Wtenczas mamy do czynienia z współwłaścicielem stworzonego przez nas pojazdu. Nie oznacza to niemniej jednak, że każdy z oddzielna zobowiązany jest do uregulowania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Blankiet PCC-3 wspólnie z załącznikiem PCC-3/A składa jedynie jeden ze współwłaścicieli samochodu, we właściwym dla swojego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Jeżeli posiadacze samochodu podlegają opodatkowaniu w dwóch przeróżnych urzędach, pozostawia się im możliwość wyboru, co do złożenia deklaracji. Podatek od nabycia wozu dalej wynosi 2% jego wartości rynkowej oraz nadal terminem obowiązującym jest okres czternastu dni, licząc od daty zawarcia umowy zakupu. Nie warto zwlekać z załatwieniem formalności skarbowych, bo w następnej fazie działań mogą spotkać nas trudności w Wydziale Komunikacji i Rejestracji Pojazdów. Bez potwierdzenia zapłaty zaległego podatku nie uzyskamy zgody na zarejestrowanie samochody na nasze nazwisko oraz samochód nie pozostanie pozwolony do ruchu drogowego.