Kiedy tak właściwie pojawia się rehabilitacja, to na ogół kojarzy nam się ona z czymś strasznym, a powodem takiego kojarzeni jest fakt, iż przeważnie terapii rehabilitacyjnej podlegają osoby, które ucierpiały w jakimś wypadku, z reguły w wypadku samochodowym lub w wypadku w trakcie pracy. Aczkolwiek nie jest do końca zgodność z rzeczywistością, rehabilitacja albowiem dotyczy też innych osób, które nigdy w życiu nie miały do czynienia z żądnym wypadkiem. Termin rehabilitacji niejednokrotnie mylony jest też z terminem fizykoterapii. Co prawda rehabilitacja z fizykoterapią niezmiernie wielokrotnie współgra, to jednakże oba te działania trochę się między sobą różnią.

Rehabilitacja dzieli się w głównej mierze na dwa koronne typy – wyróżniamy rehabilitację medyczną oraz rehabilitację ruchową. Jeżeli chodzi o rehabilitację lekarską, to dotyczy ona osób niepełnosprawnych również w sposób fizyczny, co jest najczęstsze, jak także ludzi niepełnosprawnych w sposób psychiczny, a wobec tego umysłowy. Zamiarem terapii rehabilitacyjnej jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej sprawności fizycznej albo psychicznej, a jeśli nie jest to możliwe, to po prostu pomoc w osiągnięciu optymalnej dla jej możliwości sprawności po to, aby zdołała ona znowu brać czynny udział w społecznym życiu.

Terapia rehabilitacyjna ruchowa tymczasem to nieco inna sprawa – tutaj właśnie w grę wchodzi fizjoterapia, bo wykorzystuje się metody fizjoterapii jakie wprowadza fizjoterapeuta. Traktuje ona osób z jakąś dysfunkcją ruchową, a nie osoby niepełnosprawnej. Tu celem fizjoterapeuty nie jest przywrócenie tylko sprawności, ale zapobieganie dalszym postępom choroby i usunięcie przeróżnych dokuczliwości. Jeśli chodzi o zasady rehabilitacji, to jest ich kilka, a najistotniejsze są cztery. Pierwsza norma to powszechność, jaka głosi, iż Rehabilitacja w Łodzi ma być przeprowadzana dla każdego, kto ma ku temu wymogi, iż każdy ma prawo do rehabilitacji, bez względu na rozpoznanie, wiek pacjenta oraz przede wszystkim na jego rokowanie. Druga reguła to wczesność, gra toczy się o zapoczątkowanie samego procesu rehabilitacji. Im rozpoczyna się ona wcześniej tym poprawniej dla pacjenta, a wobec tego najprawidłowiej jeżeli zacznie się najprędzej jak jedynie to możliwe.